بهبودی مسن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در ایران

ویروس کرونا

«خاور احمدی»، مسن‌ترین فرد مبتلا شده به ویروس کرونا در ایران است که در آستانه 104 سالگی توانست این ویروس ناخوانده را شکست دهد. این بانوی سمنانی روز گذشته با وضع عمومی خوب از بیمارستان کوثر سمنان مرخص شده است و هم‌اینک دوره نقاهت را می‌گذارند.

موضوع