شباهت ویروس کرونا به سرطان

ویروس کرونا

دانشمندان به شباهت‌های ویروس کرونا با سرطان در شیوه آلوده کردن بدن پی بردند. دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو دریافتند که ویروس کرونا SARS-CoV-۲ از همان استراتژی سرایت در بدن بهره می‌برد که سلول‌های سرطانی استفاده می‌کند. این ممکن است بدان معنی باشد که دارو‌های ضد سرطان ممکن است به مقابله با COVID-۱۹ کمک کنند.

محققان دریافتند که ویروس کرونا برای حمله به سلول‌ها از کیناز‌ها استفاده می‌کند – آنزیم‌هایی که انتقال یک گروه فسفات از یک مولکول به مولکول دیگر را کاتالیز می‌کنند و بنابراین عملکرد سوخت و ساز سلولی را تضمین می‌کنند.

 

دانشمندان نقشه مفصلی از کیناز‌ها که به عفونت کمک می‌کنند، ایجاد کرده اند و دارو‌های ضد سرطانی موجود را تغییر می‌دهند که عملکرد آنزیم‌های استفاده شده توسط ویروس کرونا را تغییر می‌دهد.

رشد تومور‌های سرطانی توسط انواع خاصی از کیناز‌ها تامین می‌شود که بیش از حد فعال هستند و منجر به تکثیر سلولی کنترل نشده می‌شوند. ویروس‌ها همچنین عملکرد سلول‌ها را تغییر می‌دهند تا متابولیسم آن‌ها را به سنتز پروتئین‌های ویروسی و اسید‌های نوکلئیک هدایت کرده و ذرات جدید ویروسی ایجاد کنند. کیناز‌ها نیز به طور فعال در این فرآیند دخیل هستند.

در طی این آزمایش، دانشمندان سلول‌های میمون سبز را با SARS-CoV-۲ آلوده کردند و پس از آن آن‌ها را با طیف سنج جرمی تجزیه و تحلیل کردند تا مشخص شود کدام مولکول‌ها فسفریله شده اند. همین کار با سلول‌های سالم انجام شد.

معلوم شد که ۴۹ کیناز مختلف (در مجموع ۵۱۸ کیناز انسانی شناخته شده است) در گسترش ویروس در بدن نقش دارند. برخی از آن‌ها در مسیر سیگنالینگ MAPK (پروتئین کیناز فعال شده با میتوژن) دخیل هستند که واکنش‌های التهابی در بدن را کنترل می‌کند و می‌تواند در شروع طوفان سایتوکاین که در شکل شدید COVID-۱۹ دیده می‌شود، نقش داشته باشد.

 

کیناز دیگری که ویروس از آن استفاده می‌کند، کازئین کیناز ۲ است که باعث رشد میکروتوبول‌ها در سطح سلول‌ها می‌شود. این فرایند‌ها به سلول‌های دیگر نیز گسترش می‌یابد و عفونت ویروس کرونا را تسهیل می‌کند.

محققان به بررسی ۲۵۰ داروی مهارکننده کیناز پرداختند و ۸۷ مورد از آنزیم‌های مورد استفاده ویروس کرونا را یافتند. برخی از آن‌ها قبلاً در مبارزه با سرطان استفاده می‌شوند یا در حال انجام آزمایشات بالینی هستند و می‌توانند به درمان COVID-۱۹ هدایت شوند. آزمایش ۶۸ دارو نشان داد که برخی از آن‌ها بطور موثری ویروس کرونا را در سلول‌ها از بین می‌برند، به عنوان مثال، silmitasertib که باعث سرکوب کازئین کیناز ۲ می‌شود.

 

منبع: اسپوتنیک

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید