اولین اقدام در حیوان گزیدگی چیست؟

اولین اقدام در حیوان گزیدگی چیست؟

امین سبحانی با بیان اینکه در هفته گذشته حمله گرگ در اسفراین 7 مصدوم را بر جای گذاشت گفت :

نت در نت امین سبحانی با بیان اینکه در هفته گذشته حمله گرگ در اسفراین 7 مصدوم را بر جای گذاشت گفت : بعد از یافتن جسد گرگ، نمونه ای از سر حیوان برای تشخیص بیماری هاری به آزمایشگاه انستیتو پاستور تهران ارسال شده است.

وی با اشاره به اینکه کلیه مصدومان این حادثه واکسن و سرم ضد هاری دریافت کردند افزود : شهروندان دقت کنند اگر مورد حیوان گزیدگی قرار گرفتند در اولین و مهمترین اقدام محل زخم را به صورت عمقی و با آب فراوان و صابون  شست و شو دهند.

کارشناس بیماری هاری دانشکده علوم پزشکی اسفراین افزود : فرد مصدوم ناشی از حیوان گزیدگی باید به سرعت به مرکز بهداشتی و درمانی برای اقدامات درمانی انتقال یابد.  وی با اشاره به اینکه به اشتباه تصور شده است که حیوان هار حتما به انسان حمله می کند گفت : برخی حیوانات هاری خاموش دارند بنابراین از نزدیک شدن و یا آزار حیوانات به شدت خودداری کنید.  /بهداشت نیوز

برچسب‌ها

افزودن دیدگاه جدید